Oversikt over størrelse, priser og bestemmelser om oppstugu og anneks for tomtene.

Bildet er en illustrasjon av tomtene i terrenget og viser ikke helt riktig tomteinndeling. Det er reguleringskart som viser den korrekte tomteinndelingen med tomtestørrelser. Oversikt over tomtene med areal og pris går fram av tabellen under. Prisen inkluderer veg fram til tomtegrense, vann, avløp og strøm fram til kum eller skap nær tomtegrense, og fiberkabel fram til boks i hytte. Omkostninger for fradeling, dokumentavgift for tinglysing av skjøte og pantobligasjon, samt pantattest kommer i tillegg til tomteprisen.

I kolonnen for pris står det «Fjellhus», «Lende AS» og «Bergelien Bygg»på noen tomter. Det betyr at disse firmaene har retten til å bygge ut tomta. Interesserte kjøpere bes henvende seg til disse selskapene.

Tomtefeste: Engangsavgift 650.000 kr, årlig festeavgift 11.000 kr.

Det tas forbehold om prisendringer.

Tomt nr.

Størrelse m2 Pris NOK Anneks Tomtefeste

3

849 Lende AS

X

4

1 038 Lende AS X
14 1 282 1 050 000

X

25

1 013 980 000 X
27 1 269 1 050 000

X

30

1 130 Norske Fjellhus AS X
38 736 995 000 X
45 781 Bergelien AS X

47

1 159 1 125 000 X
54 934 960 000 X X
74 1 014 1 060 000

X

X

82 1 091 995 000 X
83 907 1 040 000 X

84

1 012 1 040 000

X