Oversikt over størrelse, priser og bestemmelser om oppstugu og anneks for tomtene.

Tomtebilde

Bildet er en illustrasjon av tomtene i terrenget og viser ikke helt riktig tomteinndeling. Det er reguleringskart som viser den korrekte tomteinndelingen med tomtestørrelser. Oversikt over tomtene med areal og pris går fram av tabellen under. Prisen inkluderer veg fram til tomtegrense, vann, avløp og strøm fram til kum eller skap nær tomtegrense, og fiberkabel fram til boks i hytte. Omkostninger for fradeling, dokumentavgift for tinglysing av skjøte og pantobligasjon, samt pantattest kommer i tillegg til tomteprisen.

I kolonnen for pris står det «Fjellhus» og «Drømmehytta» på noen tomter. Det betyr at Norske Fjellhus eller Drømmehytta har retten til å bygge ut tomta. Interesserte kjøpere bes henvende seg til disse selskapene.

Tomtefeste: Engangsavgift 650.000 kr, årlig festeavgift 11.000 kr.

Det tas forbehold om prisendringer.

Tomt nr.

Størrelse m2 Pris NOK Anneks Tomtefeste

3

849 955 000

X

4

1 038 965 000

X

5

928 Solgt
6 1 235 Fjellhus X

7

945 Solgt

8

856 Solgt
9 948 Solgt

10

898 Solgt
11 1 113 Solgt

X

12

1 145 Solgt X
13 616 Solgt

X

14

1 282 1 050 000 X
15 946 Solgt

X

16

664 Solgt X
17 1 215 Fjellhus

X

18

1 021 Solgt X
19 1 222 Solgt

X

20

966 Solgt X
21 1 140 Solgt

X

22

1 050 Solgt X
23 960 Solgt

X

24

1 383 Solgt X
25 1 013 980 000

X

26

947 Solgt X
27 1 269 1 050 000

X

28

843 Solgt X
29 893 1 010 000

X

30

1 127 1 050 000 X
31 823 Solgt

X

32

884 Solgt X
33 975 Solgt

X

34

1 037 Solgt X
35 762 Solgt

X

36

978 Solgt X
37 1 047 Solgt X

38

736 995 000 X
39 1 023 Solgt

X

40

1 147 Solgt X
41 1 380 Solgt

X

42

1 261 1 130 000 X
43 728 Solgt

44

1 119 1 120 000 X
45 781 940 000  X

46

725 Solgt
47 1 159 1 125 000

X

48

1 022 Solgt X
49 817 Solgt

50

931 Solgt X
51 1 116 Solgt

X

52

961 Solgt X
53 1 306 Solgt

X

54

934 960 000 X
55 1 059 Solgt

X

56

1 178 Solgt X
57 1 152 Solgt X

58

1 351 Solgt X
59 1 066 Solgt

X

60

1 145 Solgt X  X
61 1 116 Solgt

X

 X

62

1 150 Solgt X
63 1 099 Solgt

X

64

1 177 Solgt X  X
65 1 197 Solgt

X

 X

66

1 586 Solgt X
67 1 620 Solgt X

X

68

1 452 Solgt X X
69 1 008 Solgt

X

70

913 Solgt X
71 899 Naturhytta

X

72

1 133 Solgt X
73 1 291 1 115 000 X

74

1 014 1 060 000 X
75 1 207 Solgt X

76

1 129 Solgt X
77 1 082 Solgt X

78

1 148 1 175 000 X
79 1 359 1 175 000 X

X

80

1 178 Solgt X X
81 1 555 Solgt X

X

82

1 091 995 000 X X
83 907 1 040 000 X

X

84

1 012 1 040 000 X
85 1 192 1 060 000 X

86

1 230 1 050 000 X

X