Grunneier Ragnvald Mykstu, Nord Mykstu, 3628 Veggli. Tlf 920 29 444. E-post ragnvm@online.no

Lende AS, Numedalsvegen 4270, 3626 Rollag. Tlf. 32 74 66 66. E-post hei@lendehytter.no

Grunneier Nils Steinar Tveiten, 3628 Veggli. Tlf. 950 77 774. E-post murernst@online.no

Dere kan også møte oss på facebookside for Killingdalen Sør. Her ligger informasjon om tomter som holdes av og som selges, og informasjon om visningstider.

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding